จัดเซ็ตเมนูเพื่อสุขภาพ แข็งแรงสุขภาพดีง่ายๆ

การทานอาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไป หลังจากมีข่าวโรคที่เกิดจากกินอาหารผิดวิธี และอาหารบางชนิดที่ก่อเกิดโรค เช่นข่าวที่ดาราหนังหีเกิดมะเร็งเพราะอาหารบางชนิด ทำให้วงการหนังหีต้องสั่นสะเทือน และใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น หากไม่ดูที่มาของอาหาร หรือกินอาหารตามใจปากก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ เช่น โรคอ้วน โรคขาดสารอาหาร โรคท้องร่วง ฯลฯ…